Mạng FPT vừa có đợt chặn các dải IP của Facebook khá triệt để vào Thứ Bẩy, ngày 12/01/2013. Hầu như các giải IP cũ đều đã không còn sử dụng được nữa, vì vậy mình xin giới thiệu dải IP mới nhất có thể truy cập FB 1 cách bình thường trở lại :

Bước 1 : Theo dải IP trỏ về Facebook : 

Dải 1 :

69.171.224.36 facebook.com
69.171.224.36 www.facebook.com
69.171.224.36 upload.facebook.com 
69.171.224.36 www.login.facebook.com 
69.171.224.36 login.facebook.com 
69.171.224.36 apps.facebook.com 
69.171.224.36 graph.facebook.com 
69.171.224.36 register.facebook.com 
69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com 
69.171.224.36 vi-vn.facebook.com 
69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com 
69.171.224.36 developers.facebook.com 
69.171.224.36 error.facebook.com 
69.171.224.36 channel.facebook.com 
69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com 
69.171.224.36 pixel.facebook.com


Dải 2 :

198.98.98.141 www.facebook.com 
198.98.98.141 facebook.com 
198.98.98.141 upload.facebook.com 
198.98.98.141 www.login.facebook.com 
198.98.98.141 login.facebook.com 
198.98.98.141 apps.facebook.com 
198.98.98.141 graph.facebook.com 
198.98.98.141 register.facebook.com 
198.98.98.141 vi-vn.connect.facebook.com 
198.98.98.141 vi-vn.facebook.com 
198.98.98.141 static.ak.connect.facebook.com 
198.98.98.141 developers.facebook.com 
198.98.98.141 error.facebook.com 
198.98.98.141 channel.facebook.com 
198.98.98.141 bigzipfiles.facebook.com 
198.98.98.141 pixel.facebook.com

Bước 2 : Đổi DNS
  • Click vào biểu tượng mạng ở góc cuối màn hình.
  • Chọn Open Network and Sharing Center.
  • Chọn Change adapter setting.
  • Nhấn chuột phải chọn Properties. Sau đó chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
  • Chọn Use the following DNS sever addresses. Và nhập dãy số theo hình dưới.
Preferreed DNS server: 8.8.8.8 
Alternate DNS server: 8.8.4.4

Hoặc :


Preferreed DNS server: 4.2.2.3 
Alternate DNS server: 4.2.2.4